Farsund kapell

Planlegging av Farsund kapell startet i 1958. Det var da arkitektfirma Hansteen, Sørensen og Spence v/arkitekt Valdemar Hansteen som sto for prosjekteringen. Byggingen ble imidlertid først igangsatt i 1962, etter noe endrete tegninger utført av arkitektene Sørensen og Spence. Bygger stod ferdig i 1964.

Farsund kapell har et rektangulært kirkeskip utstyrt med overlys. Bygget er plassert med fritt utsyn over byen og fjordlandskapet.

Kapellet har et tradisjonelt og nøkternt formspråk, men fremstår likevel som et kraftfullt bygg med en klar identitet. Detaljene er enkle og fremhever byggets klassiske og tidløse preg.

Arkitektene Hansteen, Sørensen og Spence tegnet i samme periode en rekke kirkebygg i Norge - da særlig på Sør-Vestlandet, bl.a. Kvævemoen kapell i Sirdal (1962). Info er hentet fra Vest-Agder fylkeskommunes nettsted og kirkesok.no

Her finner du