Vestbygda kapell

Vestbygda kapell, Farsund ligger i Lista sokn i Lister prosti. Kirken er bygd i tre og ble oppført i 1909. Kirken har langplan og 320 sitteplasser. Arkitekt: D.J. Meberg.

De første tegningene fra Meberg ble ikke godtatt i kirkedepartementet, bl.a. med begrunnelse "at være af amerikansk type».

Kapellet stod helt ferdig i 1907, kun alterpartiet manglet, men det hadde ikke tillatelse til å bli innviet til kirkelig bruk. Først 1909 kunne Vestbygda kapell endelig innvies.

Bygget måtte ha inngang fra hovedveien, noe som betydde at alteret måtte stå i vest. Regelen er at alteret skal stå i øst, men det vestvendte alteret ble godkjent i departementet.

Betegnelsen er en "langkirke i tre". Grunnmuren ble trolig laget på dugnad, som så mye i bygda. Under kirketårnet i østre hjørne ble det lagt ned et forseglet skrin i stål som inneholdt en bibel, papirer, tegninger av kapellet og gangbar mynt. Dette ble gjort av prost Koren

  1. november 1906 og skrinet ligger ennå urørt.

Lindesnesmaleren Rasmus Strømme leverte altertavlen i 1921.

Informasjonen er hentet fra kirkesok.no

Her finner du