Herad kirke, Farsund

Herad kirke, Farsund ligger i Herad sokn i Lister prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1957. Kirken har langplan og 170 sitteplasser. Arkitekt: C. A. Christensen.

Informasjonen er hentet fra kirkesok.no

Her finner du