Spind kirke

Spind kirke ligger i Farsund sokn i Lister prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1837. Kirken har korsplan og 500 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: Lars Albertson Øvrenes (Ovrenes). Informasjonen er hentet fra kirkesok.no

Her finner du