Ordfører Thales Johnsen, repr. for Høyre 1911-13, 1923-25

Av Richard Buch

Relaterte artikler