Ordfører Johan Henrik Lund 1844

Av Richard Buch

Om kunstverket

Farsund by fikk sin første folkevalgte ordfører i 1837. I slutten av desember 1838 ble det holdt nytt ordførervalg, og siden var hovedreglen at ordførerens funksjonstid fulgte kalenderåret. Fra 1900-tallet satt enkelte ordførere i to år, men fremdeles var de fleste valgt kun for et år om gangen. Med enkelte unntak fortsatte denne ordningen helt frem til etter krigen, og først fra 1950 ble ordføreren mulighet til å bli sittende over flere år.

Farsund kommune fikk sine nåværende grenser i 1965, da bykommunen Farsund ble slått sammen med herredskommunene Lista, Herad og Spind. Ordførerne registrert før 1965 tilhører altså Farsund bykommune, og etter 1965, sammenslåtte Farsund kommune. Kilde: Farsund bys historie.

Richard Buch

Les mer...

Relaterte artikler