Farsund

Av Bjarne Aas (1953)

Om kunstverket

Maleriet ble i sin tid brukt som betaling for møbler som kunstneren kjøpte fra Brødrene Jåtogs møbelfabrikk. Fabrikken lå på Listerveien i Farsund, der Farsund Senter ligger nå. Maleriet ble hengt opp i spisesalen på fabrikken, og hang der frem til fabrikken stengte i 1982. Frem til år 2000 hang det i samme bygg, men nå i den private oppgangen til familien Syvert Jåtog. I 2000 ble bildet gitt som gave til Farsund kommune fra familien Syvert Jåtog, ved sønnen Jarl.

Bjarne Aas

Les mer...