Dampskipsbryggen 1887

Av Richard Buch

Relaterte artikler