Skisse over Farsund by

Av Reidar Rudjord

Relaterte artikler