(Menn på brygge)

Av Henry Bardal (1969)

Relaterte artikler