(Ring med barn)

Av Svendsen (1950)

Relaterte artikler