(Utkledde barn)

Av Guy Krohg (1952)

Relaterte artikler