Søndre Katland fyr

(1878)

  • Tittel: Søndre Katland fyr
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1878
  • Materiale / medie: Betong
  • Sted Farsund
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Se mer