Helleristningene på Penne

Om kunstverket

Helleristninger på Penne.

Mot nordvest går det en sti på 400 meter til fornminnefeltet på Penne, beliggende midt i et fantastisk kulturlandskap. Stien forsetter videre mot Lista fyr. Her kan du studere 3000 år gamle hellesristninger. Dette er samtidig et vakkert sted og en fin rasteplass. I klart vær er solnedgangen storslått.

Klatrer du opp på Jærberget og ser utover mot havet, har du tusener av års historie foran føttene dine. På berget er helle- ristninger fra bronsealderen (1800-500 f.Kr.). Nedenfor ligger restene etter en gård fra folkevandringstid (400-550 e. Kr).

Vest-Lista er et unikt natur- og kulturlandskap i et av Norges eldste jordbrukslandskap. Steingjerder, bakkemurer, rydningsrøyser og buveier setter sitt preg på landskapet og vitner om landbruksdrift i over 6000 år. Utmarka ble brukt til fôr og beiting mens innmarka ble gjødsla med næring fra beitelandet. På Penne finnes rester etter dette gamle kulturavhengige biomangfoldet.

  • Tittel: Helleristningene på Penne
  • Kategori: Billedkunst
  • Sted Penne
  • Kulturminne Arkeologiske kulturminner

Se mer