Husan (Farsund rådhus)

Av Jochum Brinch Lund (1790)

Om kunstverket

Husan var opprinnelig et stort kjøpmannshus, oppført av handelsmannen, rederen og verftseieren Jochum Brinch Lund til bruk for sine sønner Gabriel Lund (eidsvollsmannen) og Ebbe Lund i 1790-årene. Bygningen ble regnet som landets nest største verdslige trebygning. Navnet betyr «hus» i flertall.

Jochum Lund døde i 1807, og sønnene drev farens virksomhet videre fra eiendommen. Redusert handel med England under Napoleonskrigene ga i stedet muligheten til kaperfart, og forretningen blomstret. Etter 1814 gikk det gradvis nedover med handelshuset, og Gabriel Lund flyttet til Trondheim som postmester i 1830. Senere ble eiendommen sorenskriverbolig, før familien Lund kjøpte huset tilbake i 1914. En ny fløy ble påbygd mot nord. Høsten 1940 ble bygningen okkupert av tyskerne, og eieren Macody Lund ble arrestert. Sprengfyring i de gamle ovnene utløste en brann, og hoveddelen brant ned. Denne delen ble senere gjenoppbygd som kopi, og Husan ble tatt i bruk som Farsund rådhus.

Jochum Brinch Lund

Les mer...